ติดต่อกลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เลขที่ 1126ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 0-2930-4490-2 ต่อ 120-122
โทรสาร 0–2939-8166

E-mail : supervisor.spm2@gmail.com

Facebook: fb.me/sup.spm2

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2