หน้าแรก

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสำหรับโรงเรียน

ข่าวสำหรับครู

ข่าวสพฐ.

ดร.รัตติมา พานิชย์อนุรักษ์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2